Mô tả

Hỗ trợ tải video từ Youtube, Facebook, Mp3 zing, các trang phim của Việt Nam và hàng trăm web xem phim khác ! 2 Easy Steps to download a video! – Log into Dropbox, Google […]

Đọc thêm

Hỗ trợ tải video từ Youtube, Facebook, Mp3 zing, các trang phim của Việt Nam và hàng trăm web xem phim khác !

2 Easy Steps to download a video!
– Log into Dropbox, Google Drive, OneDrive
– Select videos you want to download

・Downloading:
– Unlimited Download
– Download from Clouds(Dropbox, Google Drive, OneDrive)

・Converting.
– Unlimited Converting
– Convert downloaded video to mp3.
– One-touch conversion.

・Video Player:
– Fully featured video player
– Playlist manager
– Supports standard formats such as mp4, mov, m4v, 3gp, mpeg, etc…

・File Manager:
– Import files from Camera Roll
– Video playlists
– Rename and delete files

(367)

[fbcomments]

Bạn có Thắc Mắc ? Hãy nhấn vào "Nhắn Tin" để chat trực tiếp với Admin để được hỗ trợ !